Arees Legals

Dret Administratiu
Dret Administratiu

Tant el ciutadà como l’emprenedor necessiten ser assistir per lletrat en els procediments davant l’Administració Pública per a la millor defensa i protecció dels seus drets i interessos.

Dret Mercantil
Dret Mercantil

L’emprendedor necessita l’assistència d’assesorament legal.

Dret Immobiliari
Dret Immobiliari

Qui compra, ven o lloga un habitatge o local de negocis necessita resoldre qüestions legals.

Dret D’internet
Dret D’internet

L’usuari d’internet estarà més protegit amb l’ajuda d’un advocat.

Dret Internacional
Dret Internacional

En la nostra societat globalitzada, els advocats prestem un servei essencial a tots els ciutadans del món.

Dret Civil
Dret Civil

Per a tenir seguretat jurídica, qualsevol ciutadà pot necessitar assessorament legal.

Dret Processal Civil I Mercantil
Dret Processal Civil I Mercantil

Els ciutadans i les empreses que es veuen immersos en un procediment judicial necessiten una adequada assistència lletrada per a la millor defensa dels seus drets i interessos.

Dret Penal
Dret Penal

El ciutadà i l’emprenedor han de ser degudament assistits per Lletrat en les causes penals.

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.