Dret Penal

El ciutadà i l’emprenedor han de ser degudament assistits per Lletrat en les causes penals.

Assessorament jurídic i representació legal en procediments penals en assumptes relacionats amb els següents delictes:

  • Delictes contra l’honor: calúmnies i injúries.
  • Delictes patrimonials: estafa; apropiació indeguda; usurpació; insolvències punibles; delictes relatius a la Propietat Industrial i Intel·lectual; delictes relatius al mercat i consumidors.
  • Delictes societaris: falsedats en documents de la societat; imposició d’acords abusius mitjançant domini de situació majoritària; imposició o aprofitament d’acord lesiu adoptat per majoria fictícia; administració deslleial; conductes contraries a la informació deguda als socis, participació social o actuació inspectora; impediment de l’exercici dels drets dels socis; impediment de l’actuació d’inspecció o supervisió administrativa.

La nostra filosofia

La nostra filosofia és la lluita per la justícia usant els mitjans que la Llei ens atorga per a la millor defensa dels drets i interessos dels nostres clients. És la “defensa en els inicis” per a prevenir un conflicte o reduir els eventuals perjudicis. També fem una labor de mediació o negociació per a evitar que un assumpte acabi als Jutjats.

01.

LLUITA PER LA JUSTÍCIA CONFORME A LA LLEI I DEFENSA EN L’INICI. LABOR DE NEGOCIACIÓ.

02.

ATENCIÓ EN EL QUE ES TRANSMET EL CLIENT. ESTUDI PARTICULARITZAT I DETALLADAMENT DE CADA CAS.

03.

CERCA DE LA MILLOR ESTRATÈGIA PER A CADA CAS. TEMPRANÇA I SERENITAT EN LA GESTIÓ DE L’ASSUMPTE.

04.

INFORMEM I RESPONEM PUNTUALMENT AL CLIENT. EXPLIQUEM AMB CLAREDAT I SENZILLESA TOTES LES QÜESTIONS QUE ENS PLANTEJA EL CLIENT.
Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.