Documents On Line

Documents online

Els documents legals han estat redactats d’una manera clara, rigorosa i senzilla conforme a la legislació vigent i amb la finalitat d’atorgar una major seguretat jurídica a les parts intervinents.
El preu no inclou qualsevol tipus d’assessorament legal que el comprador pogués necessitar, addicionalment o al marge, amb la finalitat d’adaptar el formulari o document legal en qüestió al cas particular i conforme a unes necessitats concretes.
Així mateix queden exclosos del preu qualssevol tràmits o documentació addicional que fossin necessaris conforme a la legislació vigent.

Està prohibida la comercialització total o parcial dels documents legals sense permís del titular del copyright. En conseqüència, s’adoptaran les mesures legals procedents

Artículo añadido al carrito Ver carrito Pago